“I want you, I want you so bad”
— Beatles - I want you (She’s so heavy)
“TI ODIO”
illustrart:

by Jazzberry Blue
“Lei andò via e rimanemmo da soli io, i Beatles e madonna tristezza”